Vässfjärdens Cello

30.10.2016 Ervalla, Sverige
SE21651/2010 Vassfjärdens Cello til Bo Hallnäs
2 pr. Ökl Felt

Riekkotokan Ava

29.10.2016, Finland
FI30478/11 Riekkotokan Ava til Marika Tanskanen
AVO1

Era des Grandes Vorachyres

24.10.2016 VM, Danmark
LOF203 Era des Grandes Vorachyres til
Christian Bakke Tres Bon

Riekkotokan Ava

16.10.2016, Finland
FI30478/11 Riekkotokan Ava til Marika Tanskanen
AVO2

Vässfjärdens Cello

02.10.2016 Solberg, Sverige
SE21651/2010 Vassfjärdens Cello til Bo Hallnäs
2 pr. Ökl Skog

Korpiaallon Shine

01.10.2016 Ylistaro, Finland
FI49221/10 Korpiaallon Shine til Arto Kankkunen
AVO1 (1Ak)